KHÓA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ ECO-CÔNG NGHIỆP

Đăng ký mở cho khóa học IFTS miễn phí: KỸ THUẬT BẢN V AND VÀ THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP ECO. Khóa học 840 giờ (275 thực tập) dành cho những người trẻ tuổi và người lớn, cư trú hoặc cư trú tại Abruzzo, sở hữu Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông hoặc Chuyên viên Kỹ thuật Dipoloma Porfessional. Khóa học được tài trợ bởi ROF ESF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *