• Thương hiệu

  Cửa cuốn cao cấp Argendoor

 • Thân cửa

  Bằng hợp kim nhôm cao cấp 6030

 • Sơn cao cấp ngoài trời

  AKZO NOBEL, màu ghi vàng

 • Bảo hành

  Bề mặt sơn 10 năm

 • Đặc điểm

  Bản 75mm, 3 chân, 2 vít, móc rời siêu thoáng, phớt giảm âm 2 chiều lên xuống

 • Độ dày | Trọng lượng

  1.7-3.2mm | 17kg/m2 ±8%

 • Kích thước tối đa

  45.6m2 (rộng 7.6m x cao 6m)

 • Thương hiệu

  Cửa cuốn cao cấp Argendoor

 • Thân cửa

  Bằng hợp kim nhôm cao cấp 6030

 • Sơn cao cấp ngoài trời

  AKZO NOBEL, màu ghi vàng

 • Bảo hành

  Bề mặt sơn 10 năm

 • Đặc điểm

  Bản 65mm, 2 chân, 2 vít, móc rời siêu thoáng, phớt giảm âm 2 chiều lên xuống

 • Độ dày | Trọng lượng

  1.6-2.5mm | 16kg/m2 ±8%

 • Kích thước tối đa

  45.6m2 (rộng 7.6m x cao 6m)

 • Thương hiệu

  Cửa cuốn cao cấp Argendoor

 • Thân cửa

  Bằng hợp kim nhôm cao cấp 6030

 • Sơn cao cấp ngoài trời

  AKZO NOBEL, màu vàng kem & ghi xám

 • Bảo hành

  Bề mặt sơn 10 năm

 • Đặc điểm

  Bản 55mm, 33mm, 2 chân, 2 vít, phớt giảm âm 2 chiều lên xuống

 • Độ dày | Trọng lượng

  1.3-2.4mm  ±8%

 • Kích thước tối đa

  45m2 (rộng 7.5m x cao 6m)

 • Thương hiệu

  Cửa cuốn cao cấp Argendoor

 • Thân cửa

  Bằng hợp kim nhôm cao cấp 6030

 • Sơn cao cấp ngoài trời

  AKZO NOBEL, màu ghi xám

 • Bảo hành

  Bề mặt sơn 10 năm

 • Đặc điểm

  Bản 75mm, siêu trường, chống bão, 2 chân, 2 vít, phớt giảm âm 2 chiều lên xuống

 • Độ dày | Trọng lượng

  1.6-2.8mm  ±8%

 • Kích thước tối đa

  51m2 (rộng 8.5m x cao 6m)

 • Thương hiệu

  Cửa cuốn cao cấp Argendoor

 • Thân cửa

  Bằng hợp kim nhôm cao cấp 6030

 • Sơn cao cấp ngoài trời

  AKZO NOBEL, màu  vàng kem

 • Bảo hành

  Bề mặt sơn 10 năm

 • Đặc điểm

  Bản 60mm, 2 chân, 2 vít, phớt giảm âm 2 chiều lên xuống

 • Độ dày | Trọng lượng

  1.4-1.8mm ±8%

 • Kích thước tối đa

  48m2 (rộng 7.5m x cao 6m)

 • Thương hiệu

  Cửa cuốn cao cấp Argendoor

 • Thân cửa

  Bằng hợp kim nhôm cao cấp 6030

 • Sơn cao cấp ngoài trời

  AKZO NOBEL, màu ghi vàng

 • Bảo hành

  Bề mặt sơn 10 năm

 • Đặc điểm

  Bản 50mm, 2 chân, 2 vít, phớt giảm âm 2 chiều lên xuống

 • Độ dày | Trọng lượng

  1.5-2.6mm | 15kg/m2 ±8%

 • Kích thước tối đa

  48m2 (rộng 8m x cao 6m)